QNKクアンナムFCシマン・ハイフォンFCHong Linh Ha Tinhハノイ FCCong An Ha NoiTP Ho Chi Minhホアンアイン・ザライFCナムディンFCBinh Dinh FCベカメックス・ビンズオンタインホアFCSanna Khanh Hoaソンラム・ゲアンベトテルFC